THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC
Đợt 2Học kỳ 3Năm học 2020-2021
Hệ đào tạoKhóa họcKhoaThời gian đăng ký đợt 1Thời gian đăng ký đợt 2
Đại học13Công nghệ thông tin và Truyền thôngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Ngoại ngữĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Quản lýĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Tâm lý - Giáo dụcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
14Công nghệ thông tin và Truyền thôngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Ngoại ngữĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Quản lýĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Tâm lý - Giáo dụcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1!